Menu
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid

Nieuws

Secretaris Bestuur Voedselbank Limburg-Zuid

woensdag mei 2019
PROFIEL SECRETARIS BESTUUR VOEDSELBANK LIMBURG ZUID
 
Voedselbank Limburg Zuid
De Voedselbank Limburg Zuid (VBLZ) is een vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat momenteel tussen de ca. 700 en 800 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks worden voorzien van een voedselpakket. VBLZ is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland en wordt in haar werkzaamheden gesteund door overheidssubsidies en donaties van bedrijven, kerken, serviceclubs en particulieren.Bij VBLZ werken ca. 130 onbetaalde vrijwilligers op het Distributie Centrum en het kantoor in Landgraaf, alsmede op een van de 16 uitgiftepunten in het werkgebied dat geheel Zuid-Limburg omvat. Het Distributie Centrum fungeert tevens als buffer- en overslaglocatie voor de landelijke voedselstroom naar de andere voedselbanken in Midden- en Noord-Limburg.
 
Organisatie
Het Bestuur van de VBLZ is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. VBLZ kent een Bestuur dat bestaat uit 5 leden. Ook bestuursleden zetten zich Pro Deo in. Er wordt gewerkt vanuit de “meewerkend Bestuur” gedachte. Dat betekent dat bestuursleden zowel bestuurlijk als operationeel actief zijn. Op dit moment is de functie van secretaris van het bestuur vacant. Dit bestuurslid is primair verantwoordelijk voor een adequaat verloop van alle documentenstromen binnen het bestuur, van agendering, bewaking, verslaglegging tot follow up. Tevens behoort de juridische belangenbehartiging tot het takenpakket van de secretaris. Een spin in het web binnen het bestuur.
 
Ontwikkelingen
De VBLZ staat de komende tijd voor grote uitdagingen. De interne organisatie vraagt nadrukkelijk aandacht. Naast een verdere professionalisering van de organisatie staat ook het vinden van geschikte vrijwilligers hoog op de agenda. Hetzelfde geldt voor de financiële paragraaf en bijbehorende verantwoording. Kwaliteit, continuïteit en stabiliteit zijn de key issues voor de komende periode. Voorts is aandacht en energie vereist voor het onderhouden en versterken van de relaties met lokale overheden en met organisaties die ook werkzaam zijn in hetzelfde veld.
 
Competenties Secretaris
Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken wij bij voorkeur een kandidaat met ruime ervaring in het secretariële en juridische werkveld, die daarnaast ook in staat is als bestuurslid actief een bijdrage te leveren aan andere beleidsterreinen.
Het nieuwe bestuurslid dat wij zoeken voldoet voorts aan het volgende profiel:
Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en met het werkveld van de VBLZ
Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische richting
Ruime ervaring als secretaris binnen een onderneming en/of bestuur
Goed kunnen plannen en organiseren
Een teamplayer bij uitstek
Onafhankelijk en onpartijdig
Communicatief sterk en inlevend
Uitstekende taalvaardigheden
Ondernemend, inspirerend, professioneel en positief-kritisch
In staat om zowel strategisch-bestuurlijk als ook operationeel te acteren
Brede maatschappelijke oriëntatie en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
Beschikkend over een breed relevant netwerk binnen de regio
 
Uren
De tijdsbesteding kan fluctueren, maar vooralsnog dient rekening gehouden te worden met 1 á 2 dagdelen per week. Bestuursvergaderingen (maandelijks) vinden in de regel in de vroege avonduren plaats.
 
Informatie en reacties
Informatie over de vacature kan worden verkregen bij Chester Bogaardt (HRM Coördinator), te bereiken via 06 55 793 293.
Belangstellenden kunnen zich ook bij hem melden via personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl
Meer informatie over de VBLZ is te vinden op https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Limburg Zuid 2019