Menu
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid

Nieuws

Web
Analytics

 

Voorzitter van Bestuur Voedselbank Limburg-Zuid | Vrijwilliger

woensdag november 2020

PROFIEL VOORZITTER VAN BESTUUR VOEDSELBANK LIMBURG ZUID

Voedselbank Limburg Zuid
 
De Voedselbank Limburg Zuid (VBLZ) is een vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat momenteel tussen de ca. 700 en 800 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks worden voorzien van een voedselpakket. VBLZ is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland en wordt in haar werkzaamheden gesteund door overheidssubsidies en donaties van bedrijven, kerken, serviceclubs en particulieren. 
Bij VBLZ werken ca. 130 onbetaalde vrijwilligers op het Distributie Centrum en het kantoor in Landgraaf, alsmede op een van de 16 uitgiftepunten in het werkgebied dat geheel Zuid-Limburg omvat. Het Distributie Centrum fungeert tevens als buffer- en overslaglocatie voor de landelijke voedselstroom naar de andere voedselbanken in Midden- en Noord-Limburg.
 
Organisatie
 
Het Bestuur van de VBLZ is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. VBLZ kent een Bestuur dat bestaat uit 5 leden. Ook bestuursleden zetten zich Pro Deo in. Er wordt gewerkt vanuit de “meewerkend Bestuur” gedachte. Dat betekent dat bestuursleden zowel bestuurlijk als operationeel actief zijn. Op dit moment is de functie van Voorzitter, boegbeeld van onze organisatie, vacant. De Voorzitter vertegenwoordigt de organisatie ook naar buiten en fungeert als zodanig als het gezicht van VBLZ.
Ontwikkelingen
De VBLZ staat de komende tijd voor grote uitdagingen. De interne organisatie vraagt nadrukkelijk aandacht. Naast een verdere professionalisering van de organisatie staat ook het vinden van geschikte vrijwilligers hoog op de agenda. Hetzelfde geldt voor de financiële paragraaf en bijbehorende verantwoording. Kwaliteit, continuïteit en stabiliteit zijn de key issues voor de komende periode. Voorts is aandacht en energie vereist voor het onderhouden en versterken van de relaties met lokale overheden en met organisaties die ook werkzaam zijn in hetzelfde veld. De Voorzitter speelt bij dit alles een leidende en initiërende rol.
 
Competenties Voorzitter
 
Gezien de uitdagingen die er liggen zoeken wij bij voorkeur een ondernemer dan wel een ondernemende persoon met ruime kennis en ervaring in het brede spectrum van de bedrijfsvoering binnen veranderende organisaties. 
De nieuwe voorzitter voldoet voorts aan het volgende profiel:
Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en met het werkveld van de VBLZ
Academisch werk- en denkniveau.
Bestuurlijke ervaring
Onafhankelijk en onpartijdig
Communicatief sterk en inlevend; een teamplayer bij uitstek
Innovatief, creatief, out of the box denker
Ondernemend, inspirerend, professioneel en positief-kritisch
In staat om zowel strategisch-bestuurlijk als ook operationeel te acteren
Brede maatschappelijke oriëntatie en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
Beschikkend over een breed relevant netwerk binnen de regio
Ervaring - bij voorkeur - ook op het terrein van bedrijfsvoering, arbeidsmarkt en PR
In staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor VBLZ
 
Uren
 
De tijdsbesteding kan fluctueren, maar vooralsnog dient rekening gehouden te worden met 1 á 2 dagdelen per week. Bestuursvergaderingen (maandelijks) vinden in de regel in de vroege avonduren plaats.
 
Informatie en reacties
 

Informatie over de vacature kan worden verkregen bij Hanneke Göbbels (Medewerkster HRM). Belangstellenden kunnen zich bij haar melden via personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl. Op de donderdag van 09.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 045-533 1933. Meer informatie over de VBLZ is te vinden op https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Limburg Zuid 2020