Menu
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid

Vacatures

De Voedselbank Limburg-Zuid is voortdurend op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies. Zo zoeken we “handjes” die ons helpen in bijvoorbeeld ons Distributiecentrum of kantoor in Landgraaf of op één van onze 15 uitgiftepunten in Zuid-Limburg. Maar ook voor een aantal kaderfuncties zijn er vacatures. Kortom, er is binnen onze organisatie veel werk aan de winkel. 

 

Zoals gezegd gaat het om vrijwilligerswerk en dat betekent dus dat wij vrijwilligers nooit betalen. Wat wij wel bieden is een leuke en inspirerende werkomgeving met volop ruimte voor eigen initiatief. Vrijwilligers kunnen zich bij ons verder ontwikkelen en werkervaring opdoen en krijgen daarvoor ook de nodige begeleiding.

Wil je bij Voedselbank Limburg-Zuid aan de slag?

Stuur een mail met je Cv naar: personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl

Openstaande vacatures:

 KLUSJESMAN | Vrijwilliger

Functie
Klusjesman

Taken

 • Verantwoordelijk voor het technisch-bouwkundig onderhoud van zowel ons kantoorpand in Landgraaf als van een van onze 15 uitgiftepanden in Zuid-Limburg
 • Inventarisatie van technisch-bouwkundige problemen op de diverse locaties
 • Maken van een plan van aanpak  op basis van de gemaakte inventarisatie
 • Uitvoeren van het plan van aanpak
 • Preventief onderhoud en het uitvoeren van “noodreparaties”

Wat wij vragen

 • Technisch-bouwkundige opleiding en ervaring
 • Twee “rechter handen”
 • Zelfstandig kunnen werken
 • In bezit van rijbewijs en eigen vervoer

Uren
In overleg.

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf en uitgiftepanden.

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Coördinator Facilitair| Vrijwilliger

Functie
Coördinator Facilitair

Taken
Dit is een nieuwe functie binnen onze organisatie en betreft het aansturen van diverse ondersteunende werkzaamheden en processen. Te denken valt o.a. aan het beheer van het wagenpark, gebouwenbeheer,  beheer (onderhouds)contracten ed., aansturing van receptie en telefooncentrale en beheer kantine. De nieuwe vrijwilliger zal deze functie vorm moeten geven, de werkprocessen in kaart moeten brengen en de medewerkers van de afdeling tot een team moeten smeden..

Wat wij vragen

 • MBO/HBO niveau
 • Kennis van en ervaring met facilitaire werkzaamheden en processen
 • Leidinggevende ervaring
 • Affiniteit met het werken met vrijwilligers
 • Goede contactuele vaardigheden en teamspeler

Uren
In overleg.

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf. Incidenteel zullen ook andere locaties binnen de regio Zuid-Limburg bezocht dienen te worden.

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Coördinator ICT| Vrijwilliger

Functie
Coördinator ICT

Taken
Voor het invulling en leiding geven aan onze ICT functie en de verdere ontwikkeling van het ICT beleid, de infrastructuur en de implementatie daarvan binnen onze organisatie zijn wij dringend op zoek naar een Coördinator ICT. Je geeft leiding aan en wordt ondersteund door een tweetal ICT medewerkers.

Tot de hoofdtaken behoren:

 • Invulling geven aan de ICT functie. Advisering aan management en bestuur. Leidinggeven aan de ICT medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor het beheren en operationeel houden van het netwerk met ca. 15 werkplekken, server, randapparatuur, internet en software. Het in kaart brengen en documenteren van netwerk en infrastructuur en het up to date houden daarvan. Tevens verantwoordelijk voor beheer vaste en mobile telefonie en overige kantoorapparatuur. Onderhouden van contacten met (externe) ICT partners.
 • Ontwikkeling en implementatie van ICT beleid voor de korte en middellange termijn.
 • Het samen met de medewerkers ondersteunen van eindgebruikers van de ICT middelen. Ons netwerk maakt gebruik van Microsoft software zoals Window Server, Active Directory, Exchange etc. Onze pc werkplekken maken gebruik van Windows 10 en Microsoft Office 365 kantoorsoftware.

Wat wij vragen

 • Meerdere jaren relevante ervaring in de ICT in het algemeen en op het gebied van netwerken en kantoorautomatisering in het bijzonder
 •  Kennis en ervaring met (Microsoft) netwerk- en kantoorsoftware
 • Ruim MBO of HBO werk- en denkniveau
 • Leidinggevende ervaring
 • Affiniteit met het werken met vrijwilligers
 • Goede contactuele vaardigheden en inlevingsvermogen

Uren
In overleg.

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Bestuurslid | Vrijwilliger

Voedselbank Limburg Zuid

De Voedselbank Limburg Zuid (VBLZ) is een vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat momenteel tussen de ca. 700 en 800 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks worden voorzien van een voedselpakket. VBLZ is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland en wordt in haar werkzaamheden gesteund door overheidssubsidies en donaties van bedrijven, kerken, serviceclubs en particulieren. Bij VBLZ werken ca. 130 onbetaalde vrijwilligers op het Distributie Centrum en het kantoor in Landgraaf, alsmede op een van de 16 uitgiftepunten in het werkgebied dat geheel Zuid-Limburg omvat. Het Distributie Centrum fungeert tevens als buffer- en overslaglocatie voor de landelijke voedselstroom naar de andere voedselbanken in Midden- en Noord-Limburg.

Organisatie

Het Bestuur van de VBLZ is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. VBLZ kent een Bestuur dat bestaat uit 5 leden. Ook bestuursleden zetten zich Pro Deo in. Er wordt gewerkt vanuit de “meewerkend Bestuur” gedachte. Dat betekent dat bestuursleden zowel bestuurlijk als operationeel actief zijn. Op dit moment is er een vacature die op korte termijn dient te worden ingevuld.

Ontwikkelingen

De VBLZ staat de komende tijd voor grote uitdagingen. De interne organisatie vraagt nadrukkelijk aandacht. Naast een verdere professionalisering van de organisatie staat ook het vinden van geschikte vrijwilligers hoog op de agenda. Hetzelfde geldt voor de financiële paragraaf en bijbehorende verantwoording. Kwaliteit, continuïteit en stabiliteit zijn de key issues voor de komende periode. Voorts is aandacht en energie vereist voor het onderhouden en versterken van de relaties met lokale overheden en met organisaties die ook werkzaam zijn in hetzelfde veld.

Competenties nieuw Bestuurslid

 Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken wij bij voorkeur een ondernemer met ruime kennis en ervaring in het brede spectrum van de bedrijfsvoering binnen veranderende organisaties. 

Het nieuwe bestuurslid dat wij zoeken voldoet voorts aan het volgende profiel:

 • Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en met het werkveld van de VBLZ
 • Onafhankelijk en onpartijdig
 • Communicatief sterk en inlevend
 • Innovatief, creatief, out of the boxdenker
 • Ondernemend, inspirerend, professioneel en positief-kritisch
 • In staat om zowel strategisch-bestuurlijk als ook operationeel te acteren
 • Brede maatschappelijke oriëntatie en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
 • Beschikkend over een breed relevant netwerk binnen de regio
 • Ervaring - bij voorkeur - ook op het terrein van bedrijfsvoering, arbeidsmarkt en PR
 • In staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor VBLZ
 • HBO+/academisch niveau

De tijdsbesteding kan fluctueren, maar vooralsnog dient rekening gehouden te worden met 1 á 2 dagdelen per week. Bestuursvergaderingen vinden in de regel inde vroege avonduren plaats.

Informatie en reacties

Informatie over de vacature kan worden verkregen bij Dries Ausems (voorzitter bestuur), te bereiken via 06 13 65 02 49.
Belangstellenden kunnen zich ook bij hem melden via voorzitter@voedselbanklimburg-zuid.nl 

 Coördinatoren en teamleiders | Vrijwilliger

Samen met ca. 120 vrijwilligers van de Voedselbank Limburg-Zuid zorg je ervoor dat ongeveer 700 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks een voedselpakket kunnen krijgen. Deze gezinnen leven stuk voor stuk onder de armoede grens.

Taken
Voor meerdere posities binnen onze organisatie zoeken wij Coördinatoren en Teamleiders die groepen vrijwilligers (variërend in grootte) kunnen aansturen, maar zeker ook niet te beroerd zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Wat wij vragen

 • MBO/HBO niveau (diverse opleidingsrichtingen)
 • Leidinggevende ervaring
 • Affiniteit met het werken met vrijwilligers
 • Goede contactuele vaardigheden en inlevingsvermogen

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

Uren
In overleg.

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Logistiek Medewerker/Planner | Vrijwilliger

Samen met ca. 120 vrijwilligers van de Voedselbank Limburg-Zuid zorg je ervoor dat ongeveer 700 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks een voedselpakket kunnen krijgen. Deze gezinnen leven stuk voor stuk onder de armoede grens.

Taken

Voor ons Distributiecentrum zoeken wij een ervaren Logistiek Medewerker/Planner die een bijdrage gaat leveren aan een verbetering van de logistieke (werk)processen. Het gaat deels om interne processen, maar ook de transportplanning behoort tot het takenpakket van deze medewerker.

Wat wij vragen

 • Ervaring in het vakgebied Logistiek
 • Goede contactuele eigenschappen en overwicht
 • Affiniteit met het werken met vrijwilligers
 • Teamspeler

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Gastheren / Gastvrouwen | Vrijwilliger

Samen met ca. 120 vrijwilligers van de Voedselbank Limburg-Zuid zorg je ervoor dat ongeveer 700 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks een voedselpakket kunnen krijgen. Deze gezinnen leven stuk voor stuk onder de armoede grens.

Taken

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor enkele van onze uitdeelpanden. Op deze uitdeelpunten worden de voedselpakketten verdeeld aan klanten van de Voedselbank Limburg-Zuid. De medewerk(st)ers checken de lijsten en geven vervolgens de pakketten aan de klant. Tevens zorgen ze voor koffie en nemen zij de tijd om een gesprekje te voeren met de klant (als daar behoefte aan is). Ook wordt er verwacht dat de medewerk(st)ers de pakketten van de chauffeurs in ontvangst nemen en in de diepvries- en koelruimten opbergen. 

Wat wij vragen

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Goed met mensen om kunnen gaan
 • In teamverband maar ook zelfstandig kunnen werken
 • Daadkrachtig kunnen handelen
 • De regels van de Voedsel-en warenwet kunnen toepassen (die leren wij je)
 • Kunnen tillen en langere tijd kunnen staan

Locaties 
Het gaat om onze uitdeelpunten in Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Maastricht en Kerkrade.

Uren

 Ca. 5 uur per week.

Solliciteren

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Interieurverzorger (m/v) | Vrijwilliger

Samen met ca. 120 vrijwilligers van de Voedselbank Limburg-Zuid zorg je ervoor dat ongeveer 700 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks een voedselpakket krijgen. Deze gezinnen leven stuk voor stuk onder de armoede grens. 

Taken
Stofzuigen en dweilen van de vloeren
Leegmaken van de prullenbakken
Stof afnemen en schoonmaken van de bureaus, deuren e.d.

Wat wij vragen

 • zelfstandig kunnen werken
 • enige ervaring met dergelijk werkzaamheden

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

Uren
Het gaat om een functie van 6 uur per week. Verdeeld over 2 dagen

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Voedselverwerver (m/v)  | Vrijwilliger

Samen met 120 vrijwilligers van de Voedselbank Limburg-Zuid zorg je ervoor dat ongeveer 700 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks een voedselpakket kunnen krijgen. Deze gezinnen leven stuk voor stuk onder de armoede grens. 

Taken
-Het onderhouden van en leggen van contacten met bedrijven die ons producten (kunnen) doneren.
-Het bezoeken van het 2-maandelijks voedselverwervingsoverleg van Voedselbanken Nederland in Houten.
-Bijbehorende administratie.

Wat wij vragen

 • goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • enige ervaring in "buitendienst" functies
 • goede beheersing van de Nedelandse taal 
 • eigen vervoer

Uren
In overleg

Locatie
Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een berichtje aan Personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

 Vrachtwagenchauffeur C-rijbewijs | Vrijwilliger

Samen met ca. 120 vrijwilligers van de Voedselbank Limburg-Zuid zorg je ervoor dat ongeveer 700 gezinnen in Zuid-Limburg wekelijks een voedselpakket kunnen krijgen. Deze gezinnen leven stuk voor stuk onder de armoede grens

Taken

Wij zijn op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die ons team wil komen versterken. Samen met je collega’s zorg je voor het transport van de goederen van en naar onze Voedselbank.
Er zitten altijd twee chauffeurs op de wagen, die elkaar afwisselen. Ook het laden en lossen behoort tot jullie taken. Er worden routes gereden langs onze uitgiftepunten maar ook langs supermarkten, producenten en distributiecentra (ook buiten Limburg).

Wat wij vragen

 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • Rijbewijs C (voor de vrachtwagen) 
 • Klantvriendelijk
 • Goed kunnen tillen

Locatie

Voedselbank Limburg-Zuid, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

Uren

In overleg

Solliciteren

Heb je interesse in deze vrijwilligers functie stuur dan je CV naar: personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-5331933

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Limburg Zuid 2019