Menu
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid

Voedselpakket


UPDATE: donderdag 19 maart 2020
 OPNAMESTOP


In verband met de coronavirus crisis kunnen wij voor onbepaalde tijd geen nieuwe klanten aannemen en geen noodpakketten meer verstrekken.
De voedselbanken proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken. We zijn volledig afhankelijk van wat we als donaties krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week verschillen qua samenstelling en aantal producten.

Voedselpakketten zijn GRATIS maar TIJDELIJK (max. 3 jaar) en altijd een AANVULLING op de eigen boodschappen

Er is altijd veel meer vraag naar voedsel dan er aanbod is. Dit betekent dat er ook na goedkeuring van een aanvraag altijd een wachtlijst is waar men eerst op geplaatst wordt. Er kunnen tot enkele honderden huishoudens op de wachtlijst staan.

In verband met actuele buitengewone omstandigheden en drukte kan de behandeling van een nieuwe aanvraag langere tijd in beslag nemen.

Wil je weten of je mogelijk in aanmerking komt voor een voedselpakket? Gebruik de rekenhulp op de pagina van de landelijke vereniging van Voedselbanken Nederland hier
 

Web
Analytics

 

 Hoe vraag ik een pakket aan?

Voor mensen uit Limburg Zuid is het mogelijk om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen:

Aanvraagformulier tot nader bericht niet meer beschikbaar

De aanvraag ontvangen wij uitsluitend per e-mail aan: klantcontact@voedselbanklimburg-zuid.nl, aanvragen via een ander e-mailadres nemen wij niet in behandeling.
 

De aanvraag loopt uitsluitend via medewerkers die een hulpverlenende organisatie vertegenwoordigen. Dit kan zijn loket Budgethulpverlening, Maatschappelijk werk, GGD.

Er is binnen Stichting Voedselbank Limburg Zuid een intake-team actief. Zij bekijken de aanvraag en delen u vervolgens mede of u in aanmerking komt voor een pakket.

Wij vragen informatie zoals:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.

 

 Criteria om in aanmerking te komen

In het landelijk geldende document "Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket" kunt u de criteria en bedragen nalezen die gelden vanaf 1 januari 2020 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. 

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van de criteria zoals genoemd in het document Er zijn helaas ook in 2020 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren. Houd u daar a.u.b. rekening mee.

 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Limburg Zuid 2020