Menu
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid

Voedselpakket

De voedselbanken proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken.
We zijn afhankelijk van wat we krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week verschillen qua samenstelling en aantal producten.

Voedselpakketten zijn gratis.

In verband met drukte kan in december de behandeling van een nieuwe aanvraag langere tijd in beslag nemen.

 Hoe vraag ik een pakket aan?

Voor mensen uit Limburg Zuid is het mogelijk om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen:

Aanvraagformulier

De aanvraag ontvangen wij liefst per e-mail: klantcontact@voedselbanklimburg-zuid.nl

De aanvraag loopt veelal via medewerkers die een hulpverlenende organisatie vertegenwoordigen.Dit kan zijn loket Budgethulpverlening, Maatschappelijk werk, GGD.

Er is binnen Stichting Voedselbank Limburg Zuid een intake-team actief. Zij bekijken de aanvraag en delen u vervolgens mede of u in aanmerking komt voor een pakket.

Wij vragen informatie zoals:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.

 Criteria om in aanmerking te komen

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon per maand: € 85,-.

Kinderen Alleenstaande Echtparen*
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725


*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook in 2018 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.

 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Limburg Zuid 2019