Menu
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Limburg Zuid

Voedselpakket


LAATSTE UPDATE: woensdag 7 april 2021
 BELANGRIJK


Staat u onder bewindvoering, vraag het voedselpakket uitsluitend aan via uw bewindvoerder. Staat u niet onder bewindvoering? Dan kunt u een voedselpakket zelf aanvragen. Het wordt echter aangeraden de aanvraag samen met de maatschappelijke dienst of een andere hulpverlenende instantie in uw gemeente te doen. Zij kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Zie onderstaande tabel voor contactinformatie voor uw stad / gemeente.

IMPORTANT

If you are under financial administration (bewindvoering), only apply for the food package through your administrator (bewindvoerder). Are you not under financial administration? Then you can request a food package yourself. However, it is recommended that you submit the application together with the Social Service or another assistance agency in your municipality. They can help you fill in the application form. See the table below for contact information for your city / municipality.
De voedselbanken proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken. We zijn volledig afhankelijk van wat we als donaties krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week verschillen qua samenstelling en aantal producten.

Voedselpakketten zijn GRATIS maar TIJDELIJK (max. 3 jaar) en altijd een AANVULLING op de eigen boodschappen

Er is altijd veel meer vraag naar voedsel dan er aanbod is. Dit betekent dat er ook na goedkeuring van een aanvraag altijd een wachtlijst is waar men eerst op geplaatst wordt. Er kunnen tot enkele honderden huishoudens op de wachtlijst staan.

In verband met actuele buitengewone omstandigheden en drukte kan de behandeling van een nieuwe aanvraag langere tijd in beslag nemen.


Rekenhulp
Wil je weten of je mogelijk in aanmerking komt voor een voedselpakket? Gebruik de rekenhulp op de pagina van de landelijke vereniging van Voedselbanken Nederland hier

 

Hulpverlenende instanties Zuid-Limburg
 

Gemeente

Instantie Web site Telefoon
Heerlen Alcander
www.alcander.nl
045 – 560 25 25
Maastricht
Trajekt
www.trajekt.nl
043 - 763 00 00
Gulpen-Wittem
Trajekt
www.trajekt.nl
043 - 763 00 50
Eijsden-Margraten
Trajekt
www.trajekt.nl
043 - 763 00 50
Valkenburg
Trajekt
www.trajekt.nl
043 - 763 00 50
Meerssen
Trajekt
www.trajekt.nl
043 - 763 00 50
Landgraaf
Welsun
www.welsun.nl
045 - 532 36 36
Kerkrade
Impuls
www.impulskerkrade.nl
045 - 545 63 51
Brunssum
CMWW
www.cmww.nl
088 - 455 25 00
Simpelveld
WMCBocholtz
www.wmcbocholtz.nl
045 - 545 63 51
Beekdaelen
Beekdaelen Sociaal
www.beekdaelensociaal.nl
088 - 450 20 00
Voerendaal
Meander Groep
www.meandergroep.com
045 - 565 75 85
Vaals
MEE Zuid-Limburg
https://meezuidlimburg.nl/
088 - 010 22 22
Beek
Partners in Welzijn
https://www.gemeentebeek.nl
046 - 45 75 700
Stein
Partners in Welzijn
https://www.gemeentestein.nl
046 - 45 75 700
Sittard-Geleen
Partners in Welzijn
partners-in-welzijn.nl
046 - 45 75 700
 

 

   
Alle 16 gemeentes Zuid-Limburg LEVANTOgroep www.levantogroep.nl

088 - 707 76 00

Alle 16 gemeentes Zuid-Limburg

Mee Zuid-Limburg

www.meezuidlimburg.nl 088 - 010 22 22

 

     

 
 

 

 Hoe vraag ik een pakket aan?

Staat u niet onder bewindvoering? Dan kunt u een voedselpakket zelf aanvragen. Het wordt echter aangeraden de aanvraag samen met de maatschappelijke dienst of een andere hulpverlenende instantie in uw gemeente te doen., zie bovenstaande tabel voor uw gemeente.

De aanvraag is in Microsoft Excel formaat en dient digitaal ingevuld te worden. De volledig en correct ingevulde aanvraag (de inkomenstoets dient ALTIJD ingevuld te worden, een verwijzing naar een budgetplan is niet voldoende!) met de gevraagde bijlagen ontvangen wij uitsluitend per e-mail aan: klantcontact@voedselbanklimburg-zuid.nl. Aanvragen via een ander e-mailadres, niet volledig of incorrect ingevulde aanvragen conform de instructies in het aanvraagformulier nemen wij niet in behandeling.

Digitale aanvraagformulier
Het nieuwe Excel aanvraagformulier is een digitaal bestand (Excel extensie .xls) en dient digitaal in Excel of Excel compatibel programma (bijvoorbeeld het gratis office pakket Libre Office, hier te downloaden) ingevuld en als digitaal .xlsx Excel bestand gertourneerd te worden. Met de hand ingevulde/gescande (pdf) formulieren worden niet geaccpeteerd.


BELANGRIJK: een voedselpakket wordt telkenmale toegekend voor maximaal 6 maanden per keer (tot maximaal 3 jaar in totaal). U dient zelf 2 weken vóór afloop van elke periode van 6 maanden opnieuw een volledig ingevuld en compleet aanvraagformulier in te dienen voor verlenging van het voedselpakket. U krijgt hier van géén herinnering van de Voedselbank Limburg-Zuid.


U kunt met onderstaande link het aanvraagformulier downloaden.
Klik op deze link: aanvraagformulier 2021
BELANGRIJK: nadat u het formulier in Excel geopend heeft, klik in de gele balk op de knop "Bewerken inschakelen"

Er is binnen Stichting Voedselbank Limburg Zuid een intake-team actief. Zij bekijken de aanvraag en delen u vervolgens mede of uw client in aanmerking komt voor een pakket. Er is helaas altijd een wachtlijst voor voedselpakketten, houd daar rekening mee.

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.

 

 Criteria om in aanmerking te komen

In het landelijk geldende document "Toekenningscriteria 2021 voor de aanvraag van een voedselpakket" kunt u de criteria en bedragen nalezen die gelden vanaf 1 januari 2021 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. 

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van de criteria zoals genoemd in het document Er zijn helaas ook in 2021 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren. Houd u daar a.u.b. rekening mee.

 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Limburg Zuid 2021